info@smartcamcnc.pl   (+48 22) 296 78 98


SmartCAM 2019 - Proces Adaptive z Modeli 3D

Smartcam 2017 Symulacja. SmartCAM 2019 rozwija procesy Adaptive dodając tą technikę do modeli przestrzenych. W nowej wersji procesy kieszeni i planar zostały rozbudowane o strategie wydajnościowe HSM.

SmartCAM 2017 - Nowa Symulacja z ModuleWorks

Smartcam 2017 Symulacja. Z kolejną wersją program został wzbogacony o zupełnie nowy algorytm symulacji ruchu narzędzia i usuwanego materiału. Obecnie symulacja jest oparta na pewnym algorytmie ModuleWorks, co zapewnia bezpieczeństwo analizy ewentualnych błędów i kolizji.

SmartCAM 2016 - Biblioteka Wiedzy

Smartcam 2016 Biblioteka Wiedzy. Biblioteka Wiedzy z ang. Knowledge Based Machining jest zbiorem danych wynikających z praktyki codziennej pracy technologa. Dzięki KBM wiedza może być zachowana i użyta w kolejnym projekcie, co znacznie skraca czas pracy.

SmartCAM 2016 - Nowa Lista Elementów

Smartcam 2016 nowa lista. Programiści w wersji SmartCAM 2016 całkowicie przebudowali widok wyświetlanych elementów. Obecnie jest ono w formie "drzewka" rozwijanego. Natomiast dodane filtry główne gwarantują szybką pracę z tworzonym procesem technologicznym.

ViaCAD Pro

ViaCAD Pro profesjonalne prototypowanie. ViaCAD Pro został zaprojektowany z myślą o swoich teraźniejszych i przyszłych użytkownikach. Zaawansowane polecenia modelowania powierzchniowego i bryłowego oraz renderowania połączone w intuicyjny interfejs sprawią, że nie będziesz chciał pracować już w innym programie. "Więcej o ViaCAD Pro"

Smartcam Frezowanie Advance Milling

SmartCAM Advanced Milling

Moduł Advanced Milling jest idealnym rozwiązaniem dla potrzeb produkcyjnych obejmujących obróbki 3D. Wspiera zaawansowaną obróbkę 3 osiową oraz 4 i 5 oś pozycjonującą.

Dostępna jest wersja polska i angielska.

Bezpłatny podręcznik pdf...Interfejs użytkownika korzysta z logicznie powiązanych sekwencji, operacji dzięki czemu początkujący i zaawansowani programiści szybko nauczą się obsługi programu.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

Moduł Advanced Milling - Frezowanie 3D

Zbiór procesów Adaptive Roughing dodany do SmartCAM Advanced Milling wprowadza program w najnowocześniejsze znane techniki wydajnego usuwania materiału.

Nowa grupa procesów zgrubnych wprowadza polecenia kieszeni, planowania, otwartych profili, czy regionów opartych na obróbkach szybkościowych, wysokowydajnych HSM czyli z języka angielskiego High Speed Machining.

HSM Adaptive Roughing

Adaptive Roughing nowe podejście HSM powoduje, że zaangażowanie i praca narzędzia w materiale jest stale monitorowana przy pomocy algorytmu z ang. In-Process-Stock, który zapewnia, że kąt opasania narzędzia będzie stały w każdym miejscu obróbki. Dzięki temu w całym procesie obróbki zgrubnej będą istnieć prawie zawsze stałe warunki skrawania. Narzędzie nie będzie wchodzić pełną średnicą narzędzia w materiał ze względu na styczny charakter pracy narzędzia, co wpływa na łagodniejszą, cichszą pracę maszyny z mniejszymi drganiami i lepszym odprowadzaniem ciepła z narzędzia.

Dzięki nowej technologii Adaptive Roughing użytkownik zyskuje:

Wydłużenie pracy narzędzia

 • Cieńsze wióry są łatwiejsze do usunięcia i skuteczniej jest odprowadzane ciepło z narzędzia
 • Stałe siły skrawania wpływają na mniejsze obciążenia pracy narzędzia
 • Równomierne zużycie pracującej części narzędzia

  Skrócenie cyklu pracy

 • Można użyć wyższe prędkości skrawania i posuwy
 • Można utrzymywać optymalną prędkość posuwu podczas całej obróbki
 • Głębokość cięcia można zwiększyć do możliwej pełnej głębokości pracy narzędzia

  Implementacja procesu Adaptive Roughing w programie SmartCAM zawiera między innymi:

 • Niezależna kontrola szerokości cięcia i posuwu dla ścieżek współbieżnych i przeciwbieżnych.
 • Automatyczny wybór położenia początkowego jest powiązane z łagodnym wejściem. Program tam gdzie to możliwe rozpoczyna pracę z pełną głębokością od strony otwartej granicy.
 • Cięcie można optymalizować poprzez łagodne połączenia przejść przy zmianie sposobu pracy narzędzia, np. poprzez minimalne podnoszenie narzędzia w drodze powrotnej tak, aby nie pracowało w materiale
 • Wejścia po rampie, spiralne, czy pochyłe może być definiowane przez użytkownika dla procesów HSM
 • Automatyczne tworzenie regionów pozostałości, resztek obrabianego zgrubnie materiału.

  Osoby zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem programu prosimy o kontakt.

  Bez niespodzianek

  Wizualizacja symulacji wpływa korzystnie na oszczędność pracy czasu maszynowego oraz kosztów materiałów:

 • 3D Weryfikacja symuluję ruchy narzędzia podczas obróbki modelu. Pozwala na weryfikację programu przed wygenerowaniem kodu NC.
 • Narzędzia o specjalnych kształtach są tak samo wspierane jak domyślne kształty narzędzi.
 • Wykrywanie kolizji narzędzia, oprawki z materiałem i mocowaniem.

  Wspierane formaty CAD:

  Import, eksport, wyświetlanie i przygotowanie technologii SAT, STEP, IGES, DXF, DWG, dodatkowo SLDPRT, IPT. Pliki mogą być eksportowane do powierzchni STL.

  Skrócony czas wykonania modelu

  SmartCAM Advanced wprowasza obszerną bazę obróbek zgrubnych i wykańczających wpływających na skrócenie czasu pracy w samym programie ale i na maszynie.

  Obróbka zgrubna modeli bryłowych

  Tworzenie technologii zgrubnej bezpośrednio z modelu bryłowego 3D.

  Smartcam Frezowanie Advance Milling

  Obróbka wykańczająca modeli bryłowych

  Tworzenie technologii wykańczającej bezpośrednio z modelu bryłowego 3D.


  Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

  Moduł Advanced Milling - Frezowanie 3D

 • Strona korzysta z plików cookie. Wyboru możesz dokonać po kliknięciu w link: Polityka Cookie i Rodo

  © 2011 All rights reserved       FALINA SYSTEMY CAD CAM info@smartcamcnc.pl (+48 22) 296 78 98