info@smartcamcnc.pl   (+48 22) 296 78 98

SmartCAM profesjonalny CAM

SmartCAM 2020

Kolejna wersja programu wproawdziła szereg udogodnień z zakresu analizy modelu oraz obsługi interfejsu.

Wybrane aspekty usprawnień w najnowszej wersji to:

 1. Symulacja ruchów narzędzia i usuwanego materiału.
 2. Przebudowa poleceń prawego przycisku myszy.
 3. Rozbudowa wyboru elementów na poziomie filtrów.
 4. Automatyczne nadanie nazw nowo utworzonym procesom.
 5. Wyświetlanie wyglądu projektu w folderze systemu operacyjnego.
 6. Aktualizacja formatów danych.
 7. Dodanie kolejnych poleceń do tworzenia własnych makr.
 8. Dodanie kolejnych poleceń do rozbudowy postprocesorów.

Rozbudowa symulacji

Symulacja w naszym CAMie jest dla programistów jedną z najważniejszych elementów systemu. Dlatego tak bardzo producent kładzie nacisk na rozwój tego zagadnienia. Po uruchomieniu weryfikacji w oknie dialogowym zobaczymy nowy przycisk, który jest zbiorem dodatkowych ustawień przydatnych do analizy obrabianego modelu.

Wybierając przycisk dodatkowych ustawień użytkownik może wyświetlić:

 1. kolor detalu
 2. kolor kroku, narzędzia z danego procesu
 3. wybrany z okna kolor przedstawiający tylko usuwany materiał
 4. ruchy współbieżne i przeciwbieżne
 5. podcięcia w zadanej tolerancji
 6. odchyłki tolerancji względem modelu i usuniętego materiału

SmartCAM 2019 już 64bit

Nowy wachlarz ścieżek Adaptive dla kieszeni 3D i planaru 3D

Procesy obróbkowe modułu Advanced Milling, Advanced Turning oraz Free Form zostały rozbudowane o technologie HSM Adaptive. Dzięki temu użytkownik może zaznaczyć model przestrzenny, a program wygeneruje optymalną, wydajną strategie obróbkową HSM.

HSM Adaptive SmartCAM

Rozbudowany interfejs i paski poleceń

Po uruchomieniu nowej wersji użytkownik zauważy główne paski szybkiego dostepu przez użytkownika do najczęściej używanych poleceń, co znacznie przyśpiesza i ułtawia pracę z programem. Dodatkowo została zdefiniowana paleta zawszę aktywnych narzędzi, która jest aktywna podczas pracy z różnymi poleceniami programu. Jest ona np. aktywna podczas symulacji programu i ułatwia obracanie modelu, czy wizualizacje przekrojów. Posiada też niezbędne polecenia zbliżeń wybranych części detatalu czy szybkie uruchamianie widoków.

Interfejs SmartCAM

W ramach usprawnienia interfejsu i pracy z programem zostały dodane:
Indywidualne paski narzędzi

Paski SmartCAM

Opcjonalny tekst na paskach narzędzi

Paski tekst SmartCAM

Gradientowe tło widoku grafiki

Tło SmartCAM

Przybliżanie aktywnej gurpy

Aktywna grupa SmartCAM

Przekrój podczas symulacji

Przekrój SmartCAM

Zapraszamy do bezpłatnych testów programu. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z nowościami zawartymi na stronie producenta Co nowego SmartCAM 2019...

SmartCAM 2018

Nowy zbiór procesów Adaptive Roughing dodany do SmartCAM 2018 wprowadza program w najnowocześniejsze znane techniki wydajnego usuwania materiału.

Nowa grupa procesów zgrubnych wprowadza polecenia kieszeni, planowania, otwartych profili, czy regionów opartych na obróbkach szybkościowych, wysokowydajnych HSM czyli z języka angielskiego High Speed Machining.

HSM Adaptive Roughing

Adaptive Roughing nowe podejście HSM powoduje, że zaangażowanie i praca narzędzia w materiale jest stale monitorowana przy pomocy algorytmu z ang. In-Process-Stock, który zapewnia, że kąt opasania narzędzia będzie stały w każdym miejscu obróbki. Dzięki temu w całym procesie obróbki zgrubnej będą istnieć prawie zawsze stałe warunki skrawania. Narzędzie nie będzie wchodzić pełną średnicą narzędzia w materiał ze względu na styczny charakter pracy narzędzia, co wpływa na łagodniejszą, cichszą pracę maszyny z mniejszymi drganiami i lepszym odprowadzaniem ciepła z narzędzia.

Dzięki nowej technologii Adaptive Roughing użytkownik zyskuje:

Wydłużenie pracy narzędzia

 1. Cieńsze wióry są łatwiejsze do usunięcia i skuteczniej jest odprowadzane ciepło z narzędzia
 2. Stałe siły skrawania wpływają na mniejsze obciążenia pracy narzędzia
 3. Równomierne zużycie pracującej części narzędzia


Skrócenie cyklu pracy

 1. Można użyć wyższe prędkości skrawania i posuwy
 2. Można utrzymywać optymalną prędkość posuwu podczas całej obróbki
 3. Głębokość cięcia można zwiększyć do możliwej pełnej głębokości pracy narzędzia


Implementacja procesu Adaptive Roughing w programie SmartCAM zawiera międzyinnymi:

 1. Niezależna kontrola szerokości cięcia i posuwu dla ścieżek współbieżnych i przeciwbieżnych.
 2. Automatyczny wybór położenia początkowego jest powiązane z łagodnym wejściem. Program tam gdzie to możliwe rozpoczyna pracę z pełną głębokością od strony otwartej granicy.
 3. Cięcie można optymalizować poprzez łagodne połączenia przejść przy zmianie sposobu pracy narzędzia, np. poprzez minimalne podnoszenie narzędzia w drodze powrotnej tak, aby nie pracowało w materiale
 4. Wejścia po rampie, spiralne, czy pochyłe może być definiowane przez użytkownika dla procesów HSM
 5. Automatyczne tworzenie regionów pozostałości, resztek obrabianego zgrubnie materiału.


Osoby zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem programu prosimy o kontakt.

SmartCAM 2017
SmartCAM 2017 wprowadził nowy algorytm symulacji ModuleWorks oraz wiele dodatkowych usprawnień międy innymi:

 1. Nowa Symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks
 2. Rozbudowa w zakresie osi obrotowych
 3. Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia
 4. Rozszeżenie funkcji użytecznych

Nowa symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks

Z wersją 2017 została stworzona od nowa symulacja ruchu narzędzia i usuwanego materiału oparta na algorytmie ModuleWorks. W trakcie symulacji użytkownik może swobodnie obracać i przesuwać model, a każdy etap weryfikacji zapisać do wybranej wartswy jako model stl i wykorzystać do kolejnego etapu analizy modelu.

symulacja moduleworks


 1. Weryfikacje w jednym obszarze graficznym programu
 2. Zoptymalizowany wygląd okna dialogowego i dostępnych poleceń
 3. Symulacja oparta na przestrzennym modelu i przygotówce
 4. Dynamiczny podgląd analizowanego modelu w trakcie symulacji
 5. Zapis weryfikowanego modelu w dowolnym momencie symulacji
 6. Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji

Rozbudowa w zakresie osi obrotowych

Z nową wersją został przebudowany program pod względem możliwości zastosowania osi obrotowej. Został zwiększony zakres obsługiwanych konfiguracji jak również przebudowano pytania definicji maszyny.

obrotowe

Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia

Producent stowrzył dla ścieżek opartych na regionach nowy algorytm obliczeniowy skracjąc czas obliczeniowy i eliminując zbędne ruchy narzędzia względem poprzednich wersji programu.

Rozszeżenie funkcji użytecznych

Ostatnia wersja wprowadza bardzo przydatną funkcje swobodnego przenoszenia obiektów w liście elementów przy pomocy prawego przycisku myszy, co znacznie skraca czas pracy.

przesuwanie

Dodatkowo producent wprowadził między innymi:
 • Nową grupę poleceń w pasku Proces - "Job info..." i "Weryfikacji"
 • Polecenia usprawinające pracę z biblioteką KBM
 • Łączenie plików uwzględniająć narzędzia i kroki
 • Aktualizacja translatorów plików CAD
 • Polecenie przekroju bryły wybierane bezpośrdenio z menu programu
 • Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji

  Szczegłowe informacje o nowościach dodanych do wersji SmartCAM2017 można odnaleźć na stronie producenta:

  Co nowego SmartCAM 2017...

  SmartCAM 2016

  SmartCAM 2016 wprowadził wiele usprawnień w różnych aspektach:

 • Biblioteka Wiedzy KBM
 • Nowa Lista Wyświetlanych Elementów
 • Usprawnienia w Operacjach Frezowania

  Biblioteka Wiedzy KBM

  Biblioteka Wiedzy jest między innymi zbiorem danych, które użytkownik, praktyk zbiera w codziennej swojej pracy i zachowuje w programie SmartCAM do dalszego użytku.

  Dodawanie Narzędzi i Kroków

  Zarządzanie zbiorem narzędzi i kroków w wersji 2016 zostało przebudowane, w taki sposób, żeby użytkownik miał jeszcze większą kontrolę nad tworzonymi bazami. Wszystko zostało wcielone w bazę KBM dzięki czemu podstawowe parametry są w jednym oknie dialogowym.

  kbm smartcam

  Dodatkowo został dodany nowy filtr umożliwiający wyświetlanie narzędzi z podziału kategorii, czy rodzaju narzędzia.

  filtr

  Nowy Interfejs Biblioteki Narzędzi

  W wersji 2016 został przebudowany i rozbudowany interfejs doboru narzędzi, kroków, czy procesów. Dodatkowe filtry, czy tworzenie własnych grup umożliwiają jeszcze czytelniejszą i szybszą pracę z programem.

  nowy interfejs

  Nowa Lista Elementów

  W wersji SmartCAM 2016 została przebudowana lista elementów. Obecnie działa na zasadzie "drzewka" czyli obiektów rozwijalnych i modyfikowalnych. Dodatkowe filtry główne ułatwiają szybki dostęp do operacji oraz łatwe odnalezienie wyszukiwanych Procesów.

  lista

  Widok list umożliwia gupowowanie wyświetlanych elementów poprzez główne filtry takie jak:

 • Wartwa/Krok
 • Warstwa/Narzędzie
 • Wartwa/Krok - Płaszczyzna
 • Płaszczyzna - Warstwa/Krok
 • Widok List według poprzdnich wersji

  Nowe Techniki HSM

  W wybranych procesach zostały rozbudowane techniki jednoczesnej obróbki wielu wysp, usprawniona została kontrola sekwencji obróbki, oraz wykrywania zgodnych wysp z granicami kieszeni.

  kieszenie  Szczegłowe informacje o nowościach dodanych do wersji SmartCAM2016 można odnaleźć na stronie producenta:

  Co nowego SmartCAM 2016...

  SmartCAM 2015.

  Zgodnie z przyjętą zasadą nowa wersja na rok 2015 została wydane w grudniu 2014 roku. Zostały w niej rozbudowane między innymi:

 • Techniki HSM
 • Biblioteka Parametrów Obróbkowych (KBM)
 • Interfejs użytkownika
 • Funkcje Użyteczne

  Więcej informacji zostanie wkrótce dodane do działu Nowości:

  SmartCAM 2015 Nowość

  SmartCAM 2014 dostępny już od grudnia 2013 roku.

  Nowa wersja programu wprowadza wiele usprawnień w dziedzinie projektowania CAD, technologii CAM, czy też środowiska pracy, czyli interfejsu. Wiemy, że producent dołożył wszelkich starań, aby obecni jak i przyszli użytkownicy mogli cieszyć się pracą z programem CAM SmartCAM 2014 i dlatego zachęcamy do testów nowej wersji. Ponieważ wielu użytkowników pyta nas o nowości związane z tą wersją, to postanowiliśmy je opisać dzieląc na wybrane trzy podstawowe grupy:

 • Symulacja i Wykrywanie Kolizji
 • Interfejs Użytkownika
 • Frezowanie

  Symulacja i Wykrywanie Kolizji

  W wersji 2014 zostały rozbudowane moduły weryfikacji ścieżki i cięcia poprzez lepszą wizualizacje oprawek dla modułu tokarskiego oraz frezarskiego. Dodatkowo został rozbudowany algorytm wykrywania kolizji w symulacji cięcia. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi aspektami poniżej:

  Wyświetlanie Oprawek Modułów Tokarskich

  Symulacje Ścieżki oraz Cięcia posiadają możliwość wyświetlania płaskich oprawek dowolnie zdefiniowanych w pliku graficznym. Zapewnia to lepszą kontrolę nad ścieżką oraz unikanie kolizji materiału toczonego z oprawką.

  SmartCAM oprawki

  Oprawka w symulacji cięcia oraz symulacji ścieżki dla modułów tokarskich

  Sprawdzanie Kolizji Oprawek

  Inteligentny system sprawdzania i wykrywania kolizji podczas symulacji cięcia zapewnia bezpieczną pracę na maszynie. Należy zwrócić uwagę, że błędy takie mogą wystąpić podczas złego użycia narzędzi, wielkości oprawek, zastosowanego mocowania, czy ruchu ustawczego. Algorytm wykrywania kolizji jest dostępny we wszystkich modułach frezarskich i tokarski.

  SmartCAM wykrywanie kolizji

  Przykład wykrycia kolizji w symulacji cięcia dla narzędzi, oprawek czy systemu mocowania

  Raport Wykrycia Kolizji

  W wersji 2014 została rozbudowana symulacja cięcia o okno dialogowe wyświetlające informacje o kolizji. Program w toku symulacji analizuje:

 • Ruch szybki z przygotówką i elementami mocującymi
 • Ruch roboczy z elementami mocującymi
 • Kolizyjność oprawki w ruchu szybkim i roboczym względem przygotówki i zamocowania

  SmartCAM raport kolizji

  Raport kolizji w symulacji cięcia

  W przykładzie powyżej program wykrył kolizję narzędzia z uchwytem, które zostało umieszczone za blisko względem obrabianego materiał.

  Tworzenie Własnych Oprawek

  Producent umożliwił tworzenie własnych oprawek bez konieczności tworzenia trzonka narzędzia. W poprzednich wersjach należało narysować oprawkę oraz narzędzie. W aktualnym rozwiązaniu program automatycznie korzysta już z narzędzia zdefiniowanego.

  SmartCAM własne oprawki

  Własne oprawki

  Przypisanie Niezależnego Koloru do Oprawki

  W wersji 2014 producent dodał niezależny system koloru dla oprawki i narzędzia. Oznacza, to żę użytkownik może dostosować wygląd optymalnie do swoich potrzeb.

  SmartCAM kolory własne opraek

  Wyświetlanie koloru oprawek według własnych preferencji

  Interfejs Użytkownika w SmartCAM 2014

  Środowisko pracy w wersji SmartCAM 2014 została przebudowane w wielu aspektach mając na uwadze zapotrzebowanie użytkowników z całego świata. Okna dialogowe, pola tekstowe zostały odświeżone poprzez nowy współczesny wygląd. Swobodna konfiguracja położenia, wielkości pasków narzędziowych i tworzenia nowych własnych grup poleceń zapewnia jeszcze przejrzystszą pracę dla użytkownika. Dodatkowo producent rozbudował system przycisków Cofnij-Przywróć dla geometrii CAD oraz dla technologii CAM dzięki czemu można dokonywać nieograniczonych zmian w projekcie.

  Cofnij – Przywróć dla poleceń CAD i CAM

  Cały algorytm obliczeniowy programu został rozbudowany o możliwość cofania i przywracania wykonanych wszystkich poleceń w programie. Użytkownik nie musi się już martwić, że narysował, wybrał, czy wskazał błędnie dany element, a praca zostanie zmarnowana. Wystarczy, że zacznie cofać polecenia, aż do momentu w którym może poprawić swoje założenia.

  SmartCAM przywróć cofnij

  Nowy system przycisków cofnij – przywróć

  Paski Narzędzi – Własne Konfiguracja

  W najnowszej wersji został przeprogramowany cały algorytm dotyczący rozmieszczania gotowych oraz tworzenia własnych pasków narzędzi. Domyślne paski mogą być przypięte do menu górnego, lewego prawego czy spodu, a jeśli użytkownik będzie chciał mogą być przesuwane niezależnie np. na drugi ekran. Wszystkie własne paski działają w analogiczny sposób, a co najważniejsze możemy ich utworzyć wiele według własnych upodobań.

  SmartCAM konfiguracja UI

  Paski narzędziowe o dowolnej konfiguracji

  Paski Właściwości – Nowa Odsłona

  Pasek Właściwości został zupełnie przebudowany i umieszczony domyślnie w prawej krawędzi programu. Zostało wprowadzone nowe nazewnictwo CAD i CAM, które odpowiada za przełączanie trybu pracy. Użytkownik od razu rozpoznaje w jakim trybie pracuje.

  SmartCAM nowy pasek

  Nowy Pasek Właściwości

  Lista Elementów – Swobodna konfiguracja

  Producent postanowił również nadać cechy Liście elementów adekwatne do pasków zadań umożliwiając dowolne jej przesuwanie, powiększanie, czy zmniejszanie. Jest to ważne w przypadku posiadania dwóch ekranów, a dodatkowo poprawia wyświetlanie elementy graficznych, czy procesów technologicznych.

  SmartCAM lista elementów

  Swobodna konfiguracja listy elementów

  Panel Dialogowy Danych – Nowa Funkcjonalność

  Panel dialogowy odpowiadający za wpisywanie danych został w wersji 2014 całkowicie przebudowany nie tylko od strony szaty graficznej, ale również została dodana nowa funkcjonalność poprzez:

  SmartCAM nowy panel dialogowy

  Nowy Panel Dialogowy • Przycisk, który wyświetla aktualną nazwę grupy poleceń oraz umożliwia szybki wybór ostatnio używanych poleceń.
 • Przycisk, który wyświetla aktualnie aktywne polecenie oraz umożliwia wybór innego polecenia z danej grupy narzędzi.
 • System podpowiedzi co trzeba wykonać.
 • System aktywnych/nieaktywnych pól, które należy najpierw uzupełnić, aby aktywować polecenie.
 • Przycisk pomocy dla każdego aktywnego polecenia.
 • Przycisk Minimalizuj, który umożliwia ukrycie panelu dialogowego, aby zwizualizować cały obszar graficzny.

  SmartCAM nowy panel dialogowy

  Panel Dialogowy z aktywnym przyciskiem szybkiego wyboru pięciu ostatnio używanych grup narzędzi

  Rekonfiguracja Tworzenia Procesu

  Menu górnego Proces zostało w nowej wersji przekonfigurowane tak, aby użytkownik po utworzeniu lub wczytaniu modelu mógł kolejno krok po kroku utworzyć technologię.

 • Utworzenie narzędzia lub zaimportowanie z pliku (Planer)
 • Przypisanie parametrów do narzędzia (Planer)
 • Utworzenie Procesu
 • Weryfikacja poprzez Symulacje Ścieżki i Cięcia
 • Wygenerowanie kodu

  SmartCAM nowy menu proces

  Nowa konfiguracja menu proces

  Frezowanie w SmartCAM 2014

  W obszarze frezowania nowa wersja usprawniła efektywność pracy freza w materiale oraz w ruchach dojazdowych. Dodatkowo dzięki rozbudowaniu technologii resztek w każdej operacji konturowej użytkownik jest w stanie jeszcze lepiej kontrolować proces obróbkowy. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi aspektami poniżej:

  Obróbka Resztek z Procesów Zgrubnych

  Wszystkie procesy Kieszeń, Wiele Kieszeni, Otwarty Profil, Planowanie, Profil, czy Regiony zostały rozbudowane o nową zaawansowaną technologię tworzenia resztek. Po aktywowaniu w wybranym procesie opcji resztek program automatycznie tworzy na wskazanej warstwie obszary, które narzędzie nie jest wstanie wyfrezować ponieważ narzędzie jest zbyt duże. Na rysunku poniżej został przedstawiony kolorem żółtym regiony pozostałości, które wymagają użycia mniejszego narzędzia.

  SmartCAM resztki

  Obszar resztek utworzony z procesu kieszeni (kolor żółty)

  Nowa technologia wymaga już tylko zastosowania mniejszego narzędzia oraz doboru ostatecznych parametrów w Procesie Regiony według uznania. Efektem końcowym jest otrzymanie automatycznie utworzonej ścieżki dla nieobrobionych jeszcze obszarów.

  SmartCAM resztki

  Utworzona obróbka resztek (kolor zielony) z regionów

  Nowa technologia wykrywania resztek tworzy obszary regionów dzieląc je na linię przerywaną (przygotówkę) i linię ciągłą (narzędzie nie może tej linii przekroczyć), dzięki czemu w Procesie Regionów jesteśmy w stanie dobrać optymalną strategię frezowania, a program dokładnie wie jakie ruchy może wykonać, aby uniknąć kolizji. Dodatkowo wszystkie tworzone regiony są asocjatywne, a raz wprowadzona zmiana w Procesie zgrubnym bezpośrednio wpływa na obróbkę wykańczającą resztek, co znacznie skraca czas pracy technologa.

  Usprawnienia w Procesie Planowania

  Proces Planowania i Obróbki Regionów zostały udoskonalone w celu zwiększenia efektywności ścieżki i lepszego wspierania obróbek szybkościowych HSM. Przejścia narzędzia zostały zoptymalizowane do wyeliminowania ruchów szybkich oraz zostały dodane zaokrąglenia poza obszarem detalu obrabianego dla strategii W jedną Stronę i Zig-Zag.

  SmartCAM planowanie

  Efektywny proces planowania z zamkniętymi przerwami oraz zaokrąglonymi przejściami

  Szybsze Wskazywanie Geometrii dla Procesu Profil

  Wskazywanie geometrii dla procesów tworzonych z krzywych został wzbogacony o profil Całość Częściowy, czy Grupowy jak na zdjęciu poniżej.

  SmartCAM profil

  Wybór geometrii do procesu z obszaru graficznego

  Poprzez dodanie funkcji wyboru geometrii użytkownik jest w stanie przy pomocy dwóch trzech kliknięć myszką utworzyć jeden proces zawierający wiele obszarów obróbkowych tak jak na zdjęciu poniżej.

  SmartCAM profil

  Wiele przejść utworzonych w jednym procesie po wybraniu grupy geometrii

  Zawijanie Ścieżki Przy Narożach

  W obróbce powierzchniowej dla procesów Rzutowane oraz Szyki została dodana opcja zawijania ścieżki wokół naroża nie wybranej ściany. Jest to szczególnie przydatna opcja jeśli chcemy, aby frez nie wycofywał się w powietrze , gdy dana ściana nie została wybrana do obróbki. Polecenie to zapewnia płynniejszy ruch freza i lepszą dokładność materiału obrabianego.

  SmartCAM zawijaj wokół krawędzi

  Po lewej stornie ścieżka bez użycia opcji zawijaj wokół krawędzi

  SmartCAM 19.5 dostępny w sprzdaży już od listopada 2013

  Nowe Parametry Rowka

  W kolejnej wersji zostało dodanych do procesu tworzenia rowka kilka przydatnych funkcji umożliwiających szybsze przygotowanie detalu do obróbki:

 • Oczyść Ścianki – Tworzy dodatkowe przejścia w celu usunięcia nierówności na ściankach rowka.
 • Odwróć Kierunek – Odwraca przejścia narzędzia względem ustawień domyślnych.
 • Przejście Wykańczające – Dodaje dodatkowy profil w celu usunięcia określonego naddatku z osi Z i X.

  SmartCAM Rowek

  Nowe Parametry Gwintowania

  Okno dialogowe tworzenia gwintu zostało rozbudowane o nowe funkcję kąta wejścia i wyjścia oraz o końcową głębokość przejścia. Dodatkowo pod nowym przyciskiem Param… są zawarte dodatkowe zaawansowane polecenia, które znacząco przyśpieszają pracę w programie SmartCAM.

  SmartCAM Gwint

  Proces Odcięcia Detalu

  Nowo dodany Proces zastąpił potrzebę tworzenia nowej geometrii w celu odcięcia detalu. W jednym oknie dialogowym zdefiniowane zostały parametry umożliwiające prawidłowe odcięcie detalu. W domyślnym oknie zawarte są dane, po uzupełnieniu których uzyskamy wstępny pożądany efekt. Natomiast wybierając przycisk Param… uaktywni się okno z zaawansowanymi funkcjami.

  SmartCAM Odcięcie

  Strategia Ofsetowa

  Strategia Ofsetowa w poprzedniej wersji 19 funkcjonowała w Procesie Regionów. W wersji 19.5 została zaimplementowana również do procesu obróbki zgrubnej Kieszeni, Ściany oraz Planar. Ścieżka Ofsetowa tworzy odsunięcia, które powodują łagodne wejścia od zewnętrznej strony materiału obrabianego dzięki inteligentnemu rozpoznaniu przygotówki i modelu obrabianego.

  SmartCAM Ofset

  Trzymaj w Dole

  Cecha trzymania w dole została wprowadzona do strategii spiralnej w wersji 19. Natomiast już w wersji 19.5 właściwość ta została dodana do strategii Ofsetowej. Polecenie Trzymaj w Dole powoduje, że narzędzie nie wykonuję zbędnych wycofań podczas obróbki.

  SmartCAM Trzymaj w Dole

  Własna Konfiguracja Programu

  Do program dodano okno dialogowe umożliwiające bardzo szybkie dostosowanie wyglądu interfejsu do własnych potrzeb. Okno dialogowe aktywuje się wybierając z paska głównego Użyteczne--Opcje. Dzięki nowej konfiguracji w jednym miejscu zostały zebrane funkcje odpowiadające za ustawienie koloru, czcionki, położenia wyświetlanych okien dialogowych i ich szerokości oraz wiele innych.

  SmartCAM Opcje

  Udoskonalenie Widoku Środowiska Pracy

  W SmartCAM v19.5 został poprawiony wygląd interfejsu oraz sposób wyboru poszczególnych funkcji:
 • Domyślne Czcionki - czcionki zostały zmienione z "MS SERIF" do "Arial."
 • Podświetlane Menu – Grupy poleceń głównego paska są podświetlane w momencie wskazania kursorem myszki.
 • Rozwijana Lista - Polecenia obecnie można bezpośrednio wybrać z listy rozwijanej, a nie jak dotychczas z palety narzędziowej znajdującej się domyślnie po prawej stronie ekranu. W wersji 19.5 paleta narzędziowa odpowiada za wyświetlanie ostatnio wybieranych poleceń

  SmartCAM Rozwijana Lista

  SmartCAM 19 już dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej.

  Już w piątek 22.06 2012 została udostępniona do pobrania najnowsza wersja program CAM do maszyn numerycznych CNC frezarek, tokarek, wycinarek drutowych, laserowych lub wodnych. Ten dla nas najlepszy CAM na rynku został przez producenta rozbudowany o kolejne nowe rozwiązania technologiczne, których wybrane aspekty zostały opisane poniżej:

  Bez Wycofań w SmartCAM 19

  Wszystkie dostępne procesy zgrubne zostały wzbogaconę o nową opcję utrzymania narzędzia w dole, bez sztucznych wycofań z materiału. Zaznaczenie opcji w parametrach obróbkowych gwarantuję, że czas pracy na maszynię będzie krótszy, a narzędzie nie wykonan zbędnych ruchów wgłębnych w materiale. Zauważ, że na poniższej ilustracji po lewej stronie nie są wszystkie linie połączone, a to właśnie powoduję niepotrzebne wycofanie narzędzia

  SmartCAM Bez Wycofania  Definiowanie Regionów Obróbkowych w SmartCAM 19

  W wersji 19 została dodana możliwość nadawania regionów w modelach 2D i 3D dzięki, którym ruchy narzędzia w sposób inteligentny i automatyczny są układane przy jednoczesnym rozpoznaniu kształtu modelu oraz półfabrykatu. Właściwość ta jest już dostępna w module Production Milling.

  SmartCAM Regiony

  Własne regiony oparte są na zamkniętych granicach 2D, które mogą być narysowane zaimportowane lub automatycznie utworzone z modelu 3D. Użytkownik ma możliwość swobodnego definiowania modelu i przygotówki poprzez przyjazne i klarowne okno dialogowe. Wskazywane nowo powstałe regiony mogą być wynikiem dowolnej konfiguracji zamkniętych profili.

  SmartCAM Okno Definiowania Regionow

  Po zdefiniowaniu regionów zawierających informacje o modelu oraz przygotówce w programie można zdefiniować rodzaj ścieżki narzędzia. Poniższa ilustracja przedstawia różne rodzaje definicji regionów. Linią ciągłą oznaczony jest obszar modelu, natomiast przerywaną przygotówka.

  SmartCAM Regiony

  Ścieżka Ofsetowa i Morficzna w SmartCAM 19

  W wersji 19 zostały dodane dwie nowe strategie Ofsetowa oraz Morficzna, które zostaną poniżej opisane. Strategie te aktywują się przy wyborze Procesu Regionu

  SmartCAM Sciezka Ofsetowa

  Ścieżka Ofsetowa w SmartCAM 19

  Strategia ta jest kompilacją dwóch klasycznych ścieżek mianowicie Kieszeni i Profilu. Generowany ruch narzędzia charakteryzuję się wzdłużnymi ruchami określonymi przez profil, a z drugiej strony wygładzany przez określoną przygotówkę. Ta unikalna cecha zapewnia, że program niweluję ruchy wgłębne w przygotówce.

  SmartCAM Sciezka Ofsetowa

  SmartCAM Sciezka Spiralna

  Ścieżka Morficzna w SmartCAM 19

  Ścieżka morficzna w poprzednich wersjach programu była dostępna w Procesie Kieszeń oraz Planowania. W wersji 19 ścieżka morficzna została dodana również do Proceu Regionów, który rozpoznaję i układa ruchy narzdzia względem modelu i aktualnej przygotówki. Ścieżka morficzna charakteryzuję się gładkimi ciągłymi ruchami, bez zbędnych wyjść z materiału i jest szczególnie przydatna technikach HSM.

  SmartCAM Sciezka Morficzna

  Automatyczne tworzenie powierzchni granicznych w SmartCAM 19

  Do modułu Free Form został dodane opcje tworzenia automatycznych granic powierzchniowych 2D i 3D. Na poniższej ilustracji widać różne modele 3D, do których program po jednym kliknięciu myszki tworzy powierzchnie.

  SmartCAM Automatyczne Powierzchnie

  Dodawanie do modeli 3D powierzchni może okazać się szczególnie przydatne podczas tworzenia strategii obróbkowych. Dodając w łatwy sposób powierzchnie program ułoży tak ścieżkę jakby nie było żadnych przerw w modelu.

  SmartCAM Automatyczne Powierzchnie

  Sprawdzanie, Naprawa i Raportowanie Modeli w SmartCAM 19

  W SmartCAM 19 producent dodał nowy system kontroli wczytywanych modeli już na etapie otwierania lub łączenia plików.

  SmartCAM Automatyczna Naprawa Plikow

  Pokaż Raport Kontroli - Odpowiada za przygotowanie raportu na temat wczytanego pliku.
  Próba Naprawy - Przy aktywnej funkcji program będzie diagnozował model i w razie potrzeby naprawiał wadliwą geometrię.
  Poziom Kontroli- Rozwijana lista umożliwia wybór poziomu kontroli wczytywanych modeli.

  Biblioteka Narzędzi w SmartCAM 19

  Do biblioteki narzędzi została dodana właściwość wyświetlania Kroku poprzez przypisane kolory, co znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę z programem.

  SmartCAM Biblioteka Narzedzi

  SmartCAM Wersja 18.5

  SmartCAM 18.5 ukazał się w grudniu 2011 roku i został rozbudowany o szereg udoskonaleń z zakresu zaawansowanego toczenia osi B i osi C oraz współpracy z podwrzecionami. Dodatkowo w module frezarskim dodano strategie morficzną, która umożliwia łagodne dojścia i obróbkę wybranego obszaru pracy. Ergonomia pracy w programie CAM została rozbudowana o wiele przydatnych funkcji z zakresu definiowania płaszczyzn pracy, czy wyświetlanych szczegółowych danych o zaznaczonym obiekcie. Program jest dostępny w wersji polsko i angielsko językowej.
  Poniżej zostały przedstawione wybrane aspekty rozbudowy oprogramowania:

  Zaawansowane programowanie Osi B w SmartCAM 18.5 Advanced Turning

  Advanced Turning został wzbogacony o programowanie centrów tokarsko-frezarskich z konfiguracją osi B. Programowanie off-line symuluje pełny obrót zarówno w symulacji ścieżki jak i symulacji cięcia w programie SmartCAM 18.5.

  SmartCAM Toczenie osi B

  Zaawansowane programowanie Osi C w SmartCAM 18.5 Advanced Turning

  Obróbka z osią C została rozbudowana o możliwość ustawczą definiowania płaszczyzn pracy, których lokalna oś Z jest równoległa do globalnej osi Z. Dzięki temu bardzo łatwo można zdefiniować proces obróbkowy na każdej ścianie płaszczyzny XY. Użytkownik określa jedynie płaszczyznę pracy oraz kąt obrotu.

  SmartCAM Toczenie osi C

  Obsługa Podwrzecion z programem w SmartCAM 18.5 Advanced Turning

  Nowa odsłona środowiska CAM usprawniła współpracę z podwrzecionami. Tokarskie i frezarskie operacje mogą być teraz definiowane względem głównego wrzeciona i podwrzeciona. W celu ułatwienia pracy producent utworzył cztery domyślne płaszczyzny pracy dla podwrzecion SUB_XY, SUB_YZ, SUB_XZ i SUB_ZX. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na tworzenie nowych płaszczyzn pracy. Dodatkowo użytkownik może swobodnie definiować odsunięcie (ofset) wrzeciona głównego i podwrzeciona. W celu wizualizowania trybu pracy technolog ma możliwość podglądu osi lokalnych i globalnych.

  SmartCAM Toczenie podwrzecion

  Wsparcie dla cykli tokarskich (Canned Cycle) w SmartCAM 18.5

  SmartCAM umożliwia wybór definicji maszyny i trybu generowania kodu w postaci standardowych cykli ( Canned Cycle) lub bez nich. Cykle mogą być utworzone dla strategii tokarskich tworzonych bezpośrednio z profili jak i brył. Dzięki takiemu zapisowi można bardzo łatwo wprowadzać zmiany bezpośrednio na maszynie.

  SmartCAM cykle

  Wsparcie drugiej korekcji dla rowka w SmartCAM 18.5

  Umożliwienie nadania drugiego offsetu bezpośrednio wpłynęło na możliwość pracy jednokierunkowej i dwukierunkowej procesu rowka. Funkcja ta jest zwłaszcza przydatna przy wykończeniu rowka ponieważ dwa offsety pozwalają precyzyjne kontrolować kształt na maszynie.

  SmartCAM korekcja

  Strategia morficzna HSM w SmartCAM 18.5

  Do programu została dodana nowa strategia umożliwiająca pracę maszyny z wysokimi obrotami i posuwami (HSM - High Speed Machining). Ścieżka charakteryzuje się łagodnymi płynnymi ruchami tworzącymi się pomiędzy zewnętrzną granicą, a punktem wewnętrznym lub wyspą. Ostre ruchy narzędzia w tej strategii są zamienione na styczne zaokrąglenia, co wpływa na płynną pracę obrabiarki CNC. Dodatkowo ścieżka charakteryzuje się zniwelowaniem ruchów szybkich i zbędnych przemieszczeń do minimum, co wpływa na skrócenie czasu obróbki ponieważ narzędzie cały czas pracuje w materiale.

  SmartCAM strategia morficzna

  Wyspa Bez Przejścia w SmartCAM 18.5

  Wybór zachowania podczas obliczeń strategii obróbkowych został wzbogacony o analizę rozkładu ruchu narzędzia "Bez Przejścia" Do tej pory użytkownik miał wybór metod Poziom oraz Góra Wyspy. W metodzie Bez Przejścia program pomija górne wyspy modelu, co umożliwia ułożenie zupełnie innej strategii dla pozostałego nie obrobionego jeszcze materiału.

  SmartCAM strategia morficzna

  Tylko Zamknięty Profil w SmartCAM 18.5

  W procesach Planar oraz Profil dodano zaawansowane polecenie Tylko zamknięty Profil, dzięki któremu program sam rozpoznaje, które elementy modelu są zamknięte. Użytkownik może zaznaczyć więcej ścian, a program automatycznie wygeneruje trajektorię narzędzia w odpowiednich miejscach.

  SmartCAM strategia morficzna

  Analiza i Wyświetlanie Informacji

  W programie CAM do maszyn numerycznych niezbędne są narzędzia do łatwej analizy modeli 2D i 3D. Producent wzbogacił analizę o trzy podstawowe funkcje.
  Wyświetlanie Koloru Warstwy i Kroku - V18.5 Po zaznaczeniu całego modelu, jego części lub trajektorii narzędzia w liście elementów będzie ukazywał się kolor taki jaki zdefiniowaliśmy podczas pracy.
  Współrzędne Globalne - V18.5 Zaznaczenie tego pola umożliwia wyświetlić dana współrzędnych w trybie lokalnym lub globalnym. Przy trybie globalnym współrzędne są określane względem początku układu współrzędnych. W trybie lokalnym współrzędne sa wyświetlane względem płaszczyzny danego elementu.
  Pokaż Płaszczyznę - V18.5 Po zaznaczeniu tego pola program pokaże początkowy układ współrzędnych dla wybranego elementu.

  SmartCAM analiza danych

  SmartCAM Wersja 18.0

  SmartCAM V18.0 ukazała się w czerwcu 2011 roku. Jest to aktualnie najnowsza wersja programu.
  Poniżej zostały przedstawione wybrane aspekty rozbudowy oprogramowania:

  SmartCAM Obróbka Resztek

  Wersja 18 została wzbogacona o zaawansowaną obróbkę pozostałości. Nowo dodany proces jest w pełni modyfikowalny. Ponad to umożliwia analizę resztek nie tylko względem poprzednio wybieranego narzędzia, ale również kolejnego.

  Smartcam obróbka resztek

  SmartCAM Automatyczne Tworzenie Otworów

  Dodanie inteligentnego wykrywania cech otworów umożliwia w pełni automatyczne wykonanie otworów w modelu. Rozpoznawanie i utworzenie różnego rodzaju obróbki otworów jest już dostępne od najniższego modułu Production Milling. Zasada pracy oparta jest na wskazaniu modelu 3D i utworzeniu automatycznych konturów opisujących otwór. Następnie wystarczy już tylko wybrać w oknie dialogowym domyślne nastawy, a program automatycznie wygeneruje ścieżkę. Już po chwili będzie można się cieszyć wykonaną technologią.

  SmartCAM automatyczne otwory

  SmartCAM Precyzyjny Pokaz Ścieżki

  Analiza wykonanej pracy jest bardzo istotna w przypadku programów CAM. W wersji 18 został dodany nowy sposób wizualizacji ruchów narzędzia polegający na przedstawianiu wybranego obszaru z ekranu graficznego. Wystarczy przybliżyć myszką miejsce z naszego modelu, a program pokaże ruchy narzędzia tylko w tym zakresie.

  SmartCAM pokaz ścieżki

  SmartCAM Obróbka Helikalna

  Dodane zostało nowe pole dialogowe wspierające zaawansowaną obróbkę helikalną oraz tworzenia gwintów.

  SmartCAM obróbka helikalna

  SmartCAM Modelowane 2D

  Do modelowania 2D została dodana opcja przycinania jednym kliknięciem. Jest to bardzo przydatna funkcja do szybkiego ucinania konturów.

  SmartCAM modyfikacja linii

  SmartCAM Inteligentne Rozmieszczanie Warstw

  Wraz z wersją 18 dodano inteligentne rozmieszczanie warstw. Program rozpoznaje cechy linii konstrukcyjnych, projektowych, wymiarowych równocześnie segregując je i tworząc warstwy odpowiednio nazwane, co w znaczny sposób ułatwia pracę z zaimportowanymi modelami.

  SmartCAM podział warstw

  SmartCAM Wersja 17.5

  SmartCAM V17.5 jest to uzupełnienie wersji SmartCAM 17. Położnono nacisk na usprawnienie modułu tokarskiego oraz frezarskiego. Dodatkowo uaktualniono translatory do programów CAD.
  Poniżej zostały przedstawione wybrane aspekty rozbudowy programu:

  Optymalizacja Ścieżki

  Do menu wyboru optymalizacji ścieżki została dodana nowa funkcja, która skraca czas pracy narzędzia przy frezowaniu i wierceniu. Zoptymalizowana ścieżka wybiera najkrótsze możliwe drogi pomiędzy kolejnymi wejściami dla ruchów szybkich.

  Smartcam toczenie optymalizacja

  Szyk Otworów

  Nowe narzędzia Szyk Otworów został dodany do paska narzędziowego Geometria. Szyk Otworów jest używany do tworzenia powtarzalnych otworów umieszczonych równomiernie na danej średnicy. Nowa funkcja jest tworzona jako kontener, co oznacza, że jest w pełni edytowalna w dolnym momencie, można zmieniać środek, promień, kąt początkowy, przyrost kątowy, czy ilość otworów.

  Smartcam szyk otworów

  Usprawnione Wykrywanie Otworów Częściowych

  Wzbogacono właściwości zapisu wielu różnych widoków obszaru graficznego.Dodano funkcje umożliwiające niezależnie od siebie wyświetlać przezroczystość wybranych warstw.

  Smartcam wykrywanie otworów

  Smartcam wykrywanie otworów

  Optymalizacja Geometrii

  Opcja Porządku optymalizuję w najnowszej wersji tak samo warstwy jaki i kroki. Oznacza to, że przy włączonej funkcji sortowania warstwy i kroku ułożenie kolejność będzie nadana według zaznaczonej aktywnej grupy. Natomiast przy wyłączonej funkcji kolejność będzie nadana według sąsiadujących elementów.Funkcja ta umożliwia lepszą kontrolę nad elementami, które i w jakiej kolejności mają być obrabiane.

  Smartcam optymalizacja

  Usprawniona Modyfikacja Splajnów i Polilini

  Modyfikacja Splajnów czy Polilini została usprawniona poprzez pole w menu umożliwiające z okna graficznego zmianę punktów kontrolnych, co w znaczy sposób skróci czas pracy z osiągnięciem odpowiedniego kształtu, czy modelu, czy ruchu narzędzia w postaci kroku.

  Smartcam modyfikacja splajnów i polilini

  SmartCAM Wersja 17

  SmartCAM V17.0 jest to już kolejne wydanie programu dla maszyn numerycznych. Przy rozbudowie Smartcam położono szczególny wysiłek na dodanie nowych strategii obróbkowych funkcjonujących już w module Advanced Milling.
  Poniżej zostały przedstawione wybrane aspekty rozbudowy programu:

  Obróbka Kieszeni z Bryły

  Proces obróbki kieszeni zawiera kilka opcji, po zastosowaniu których wpływa się znacząco na wydajność i czas cyklu obróbki. Nowa funkcjonalność umożliwia doskonałą kontrolę w środowisku CAM nad różnymi głębokościami, wyspami, wycięciami, czy szczelinami.

  Smartcam frezowanie bryłowe Kieszen

  Obróbka Zgrubna Planar z Bryły

  Jest to zupełnie nowo dodany proces tworzący strategie obróbki zgrubnej dla całego modelu bryłowego. Obróbka Planar poradzi sobie z kształtem modelu bryłowego i wykonana go uwzględniając model oraz półfabrykat. W ramach obliczeń zostaną uwzględnione wszystkie nieregularne elementy modeli jak zmienne głębokości, wyspy, podcięcia, szczeliny, czy otwarte kieszenie i profile.

  Smartcam frezowanie bryłowe Planar

  Wyświetlanie Widoków oraz Elementów

  Wzbogacono właściwości zapisu wielu różnych widoków obszaru graficznego.Dodano funkcje umożliwiające niezależnie od siebie wyświetlać przezroczystość wybranych warstw.

  Smartcam toczenie

  Generowanie Raportów

  Generator Raportów został wzbogacony o nowy formularz. Umożliwia utworzenie przejrzystego pliku danych zawierającego podstawowe informacje dla operatora. Dodatkowo można dołączyć zdjęcie obrazujące wybrany proces.

  Smartcam generowanie raportów

  SmartCAM Wersja 16

  Smartcam frezowanie bryłowe

  SmartCAM V16.0 i V16.5 dostarczają szeroki wachlarz wizualizacji, kontroli ulepszeń, które znacznie zwiększają satysfakcję pracy z programem.
  Największe aspekty Smartcamcnc V16 obejmują:

  Ścieżki Tokarskie Bezpośrednio z Modeli Bryłowych

  Nowa funkcjonalność modułu SmartCAM Advanced Turning zapewnia utworzenie zgrubnych i wykańczających ścieżek, które powstają bezpośrednio z powierzchni bryłowych niezależnie od skomplikowania.

  Ścieżki Frezarskie Bezpośrednio z Modeli Bryłowych

  Dwie nowe technologie, Solid Pocket Roughing and Solid Profile Finishing szybko i prosto tworzą ścieżki bezpośrednio z powierzchni bryły niezależnie od stopnia skomplikowania Ścieżki dostępne są w modułach FreeForm Machining, Advanced Milling i Advanced Turning.

  Nowy zintegrowany translator

  Nowy translator formatu STEP umożliwia zarówno import jak i eksport modeli.

  Formaty SolidWorks® i Inventor®

  Dostępne są najnowsze opcjonalnie formaty do Autodesk Inventor® oraz SolidWorks®

  Usprawniony wybór grup

  Uzupełniono funkcję wyboru grupy, co wpływa, że Smartcamcnc jest jeszcze lepszy i łatwiejszy w obsłudze.

  Menu Dialogu

  Zapewnia szybsze i łatwiejsze wyświetlanie i ukrywania ścieżek i warstw.

  Stałe wyświetlanie narzędzia podczas weryfikacji ścieżki

  Pozwala na stałe wyświetlanie narzędzia podczas dynamicznego podglądu weryfikacji ścieżki narzędzia.

  Wyświetlanie ruchu szybkiego podczas weryfikacji narzędzia

  Umożliwia łatwiejsze przeglądanie toru ruchu szybkiego narzędzia.

  Dowolna manipulacja modelem podczas symulacji weryfikacji

  Swobodne manipulowanie funkcjami przybliżania, oddalania, przesuwania, obracania jest niezależne od symulacji weryfikacji.

  Interfejs użytkownika

  Optymalizacja ustawień względem monitora panoramicznego lub dwóch. Zmniejszona ilość wykonywanych ruchów myszką przy przygotowaniu technologii.